SERVEIS

SERVEI: PUNT D’INFORMACIÓ DE LA LLENGUA DE SIGNES:


Els objectius del Servei d'Informació són:
  • INFORMAR a les persones tant a nivell particular com professional, sobre totes aquelles qüestions de la Llengua de Signes, del Moviment Associatiu, formació i d' AUELS en particular: la vida associativa, comissions de treball, grups i activitats. 
  • ACOLLIR als estudiants i als seus amics i familiars en llurs necessitats personals i socials, tot estimulant la seva responsabilitat i col.laboració en la normalització de la Llengua de Signes
  • CONTACTAR i COL.LABORAR amb persones, associacions, projectes dels ciutadans i altres àmbits que treballen per la normalització de la Llengua de Signes pel que fa a l'intercanvi d'informació i documentació, així com de les seves experiències en aquests camps.
BORSA DE VOLUNTARIAT:
A AUELS tenim una borsa de voluntaris per aquelles persones que vulguin col·laborar amb l’associació i a la vegada vulguin conèixer millor la Comunitat Sorda i Sordcega i practicar la Llengua de Signes Catalana (LSC). Els requisits que es demanen són que el voluntari tingui un nivell mínim  de coneixements de la LSC i que sigui major de 18 anys.